australorp groot krielen kippen broedeieren kippenhokken Op deze bladzijde Contact informatie

           B r o e d e n               

 

Broeden

Bij kippen duurt het broeden circa 21 dagen. Rond de 21e dag zal het eerste kuiken uit het ei komen.  Van het Australorp ras wordt gezegd en geschreven dat het een moeilijk ras is om mee te fokken. Enerzijds omdat veel hanen onvruchtbaar zijn en anderzijds dat hennen niet vaak broeds worden. Zelf heb ik regelmatig een hen broeds en hebben mijn hanen al voor heel wat nageslacht gezorgd. Omdat een hen niet op afroep broeds wordt, kan een broedmachine een uitkomst bieden. 

                                                                                                

Natuurbroed                                                      

Niets is mooier dan een hen op natuurlijke wijze haar eieren uit te laten broeden. De hen zorgt voor de luchtvochtigheid, de juiste temperatuur en het regelmatig keren van de eieren. Elke hen broed op haar eigen manier. Met de grote hen heb ik de ervaring dat ze heel vast op het nest zit. Ze beschermt haar nest en komt er zelden van af om te eten, drinken of haar behoefte te doen. Naarmate ze langer op de eieren zit, zie je dat het haar veel energie kost bijvoorbeeld door het verbleken van haar kam. Bij de kriel heb ik de ervaring dat ze in het begin van het broeden dagelijks van het nest komt. Naarmate ze langer broed, blijft ze wat vaster op het nest zitten.

Mocht je de hen willen laten broeden, maak dan een nest voor haar apart op een rustige plek, bijvoorkeur zonder ander kippen. Afhankelijk van de grootte van de hen leg je eieren in het nest (6 tot 10 eieren) en zet de hen op de eieren. Als de hen gewend is aan haar nieuwe tijdelijke plek gaat ze op de eieren zitten. Ze verbergt de eieren helemaal onder haar veren en komt er voorlopig niet van af. Plaats een bakje voer en vers water bij haar in de buurt. Het is wel van belang zeker te weten of ze echt broeds is. Je kunt haar bijvoorbeeld eerst een aantal dagen op kalkeieren zetten. Dan nog kan het gebeuren dat ze na een week broeden van het nest afstapt en het broeden staakt. Hier kun je niets aan doen. Een ander voorkomend probleem is een hen die zo vast op het nest zit dat ze zichzelf dood broed. Een broedende hen die te vast op het nest zit (bijvoorbeeld 5 dagen aaneengesloten) zonder te eten e.d. kan even van haar eieren gehaald worden. Aan de kleur van de kam van de hen is te zien of ze in goede conditie is. Deze verbleekt of gaat slap hangen als het niet goed gaat met de hen. Tenslotte is het van belang dat het nest niet wordt bevuild door haar uitwerpselen. Een goede hen doet haar behoefte buiten het nest. Mocht je de hen niet willen laten broeden dat kun je haar broeds af maken. Meestal valt dit niet mee. Je kunt dit proberen door haar tijdelijk in een andere omgeving/hok neer te zetten. Laat je haar wel bij de andere kippen, haal dan de eitjes van de andere hennen weg zodra ze gelegd zijn. Een ouderwetse manier is de hen in een jute zak ergens neerhangen. Het schijnt dat ze dan na twee dagen broeds af is. Als je niets met de hen doet, kan de hen een lange tijd broeds blijven.

Na het uitkomen van de eieren zorgt ze voor de kuikens en leert ze alles wat ze moeten weten; zoeken naar voedsel, herkennen van gevaren e.d. De kuikens reageren op, leren van en zoeken warmte bij de hen.

       

              1 kuiken is al uitgekomen                              met moeder naar buiten                         de kloek houdt ze goed in de gaten                             

 

Herkennen van een broedse hen:

Een broedse hen legt geen eieren en blijft vaak zitten (bijvoorkeur op eieren van hokgenoten) in het hok. Ze kan wat boos zijn als je in de buurt komt; ze zet haar veren uit en maakt een kloekend geluid. Soms lijkt het of ze ziek is. Als je haar oppakt en ergens anders neerzet, zoekt ze weer een plek om te zitten of blijft ze zitten in de broedhouding. Als ze haar behoefte doet, komt er een grote hoeveelheid uit.

                                                                                                 

Broedmachine

Broedmachines zijn er in alle soorten en maten. Van handmatig tot vol automatisch, van 12 eieren tot 2000 eieren en misschien nog wel meer. De broedmachine moet dezelfde omstandigheden nabootsen van een broedse hen. Van belang is de luchtvochtigheid, de temperatuur en het regelmatig keren van de eieren. Een broedmachine moet je leren kennen. De broedmachine op de foto is geschikt voor maximaal 24 eieren. Er zit een keerrooster in die de eieren automatisch keert. De hygrometer geeft de luchtvochtigheid aan die tussen de  45% tot 50% moet zijn. De temperatuur is te lezen op de thermometer bovenin de broedmachine en moet c.a. 37,8 graden aangeven. In de machine zit een waterbakje waar je water in kan doen als de luchtvochtigheid te laag is. De eerste 18 dagen hoef je alleen de luchtvochtigheid en de temperatuur in de gaten te houden. Op de 18e dag mag het keerrooster eruit en kan het vaste rooster erin. Dit is makkelijker voor als de eieren uitkomen. De luchtvochtigheid moet verhoogd worden naar 68% tot 70% en de temperatuur mag naar 37,6 graden. De broedmachine moet in een ruimte staan waar zo min mogelijk temperatuursschommelingen zijn. Dus niet in een kamer waar s middags de zon naar binnen schijnt. De broedmachine mag pas geopend worden na uitkomst van alle eieren. Dit i.v.m. schommelingen van temperatuur en luchtvochtigheid die extra belangrijk zijn bij aangepikte eieren. Kuiken uit de broedmachine moeten eerst een aantal weken onder een warmtelamp of plaat.

Broedmachine automaat met hygrometer, thermometer en automatisch keer gedeelte.

 

(c) 2013 By www.erwe.nl webdesign